จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 66
ทั้งหมด : 3,035,465

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกำแพง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกำแพง ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาฯ (ชั้น๒) เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 2 ธ.ค. 2562 เวลา : 01:30:23


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย