จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 232
ทั้งหมด : 2,941,421

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบา

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดนครราชศรีมา วันที่ : 9 มี.ค. 2563 เวลา : 11:21:33


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย