จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 263
ทั้งหมด : 2,941,452

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดท

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถจัดทำหน้ากากผ้าใช้เองได้เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคได้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล คณะกรรมการชุมชน อสม สมาชิกกลุ่ม/ชมรม ต่างๆและประชาชนทั่วไป จำนวน 120 คน วิทยากรโดย โรงพยาบาลละงู โดยมีนายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเจตกร หวันสู รองนายกเทศมนตรีฯ กล่าวรายงานในพิธีเปิด สำหรับกิจกรรมในวันนี้จึงขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้วันที่ : 13 มี.ค. 2563 เวลา : 10:48:49


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย