จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 311
ทั้งหมด : 3,448,957

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ปลัดเทศบาล รองปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยงานเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจร้านอาหาร

ปลัดเทศบาล รองปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยงานเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารและจัดระเบียบแผงลอยในตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 9 เม.ย. 2563 เวลา : 12:10:18
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย