จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 87
ทั้งหมด : 3,270,209

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : วันนี้เวลา 15.00 น กอ.รมน.จังหวัดสตูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ ตรวจสอบ ประเมิน ให

วันนี้เวลา 15.00 น กอ.รมน.จังหวัดสตูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ ตรวจสอบ ประเมิน ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ในการเปิดตลาดนัดวันพุธ ตามาตรการผ่อนปรนบางกิจการ/กิจกรรม โดยมี จนท กองสาธารณสุขฯ อสม งานเทศกิจ สำนักปลัด ร่วมจัดระเบียบ คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลล้างมือ เน้นการสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ทั้งผูประกอบการ และผู้บริโภค การปกปิดอาหาร ทำฉลากพลาสติกกั้น การดูแลความสะอาดตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19วันที่ : 17 มิ.ย. 2563 เวลา : 18:55:00
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย