จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 559
ทั้งหมด : 2,689,442

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการ ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง

โครงการ ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล

การรวมตัวของประชาชนชาวจังหวัดสตูลเพื่อร่วมกันร้องเพลงชาติไทย ตามโครงการไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง เวลา 18.00 น. ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552วันที่ : 16 พ.ย. 2552 เวลา : 10:54:34
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย