จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 571
ทั้งหมด : 2,689,454

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน (ชุมชนขนมจีน เขต 3, ชุมชนนาโต๊ะพ่อ เขต 3)

การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน (ชุมชนขนมจีน เขต 3, ชุมชนนาโต๊ะพ่อ เขต 3) 30 พ.ย. 52  เวลา 16.00 - 20.00 น.

การเลือกตั้งในครั้งนี้ เนื่องจากมีการสมัครเป็นคณะกรรมการชุมชนเกินจำนวนที่กำหนด คือ ชุมชนละ 3 เขต เขตละ 3 คน รวมเป็น ชุมชนละ 9 คน แต่ ชุมชนขนมจีน เขต 3 มีผู้สมัคร 5 คน ชุมชนนาโต๊ะพ่อ เขต 3 มีผู้สมัคร 6 คน จึงต้องกำหนดให้มีการเลือกตั้งภายในชุมชนขึ้น เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องในชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกบุคคลเข้าเป็นคณะกรรมการชุมชนวันที่ : 1 ธ.ค. 2552 เวลา : 19:09:35


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย