จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 52
ทั้งหมด : 3,100,873

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.

นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2563 ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และรางวัลผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 (LPA) อันดับที่ 2 ของจังหวัดสตูลวันที่ : 1 ต.ค. 2563 เวลา : 09:50:19
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย