จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 66
ทั้งหมด : 3,100,887

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะวันที่ : 15 ต.ค. 2563 เวลา : 09:10:49


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย