จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 509
ทั้งหมด : 2,689,392

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : อปพร.ทต.กำแพง ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภร์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธิเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2552 ชั้นเหรียญดิเรกคุณาภรณ์ ( ร.ง.ภ.)  ให้แก่สมาชิก อปพร. จำนวน 30 ราย ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 17 ข   จังหวัดสตูล มีนาย วรกกฤต  กาญจนเกยูร (พี่ต้อม อปพร.ทต.กำแพง ) ได้รับเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ซึ่งทำให้ชาวจังหวัดสตูล และชาวอำเภอละงู มีความภาคภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ชาวจังหวัดสตูลได้รับเหรียญดิเรกคุณาภร์ ( ร.ง.ภ.)    อันเป็นมหามงคลยิ่ง..

วันที่ : 5 ก.พ. 2553 เวลา : 14:04:47
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย