คณะผู้บริหาร

จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 342
ทั้งหมด : 3,293,680

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมปรึกษาหารือโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะ

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น.

มีการประชุมปรึกษาหารือโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง นายวิชิต แซ่ลิ่ม เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล บุคลากร และทีมประเมิน นำโดย อาจารย์ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล ร่วมพิจารณาการออกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 27 ม.ค. 2564 เวลา : 03:32:40
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย