คณะผู้บริหาร

จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 353
ทั้งหมด : 3,293,691

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีขอความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย

วันmuj 27 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น.นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง มอบหมายให้งานสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ร่วมกับพมจ.สตูล เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีขอความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ของนางนฤมล แสงมณี บริเวณชุมชนตลาดสดพัฒนาวันที่ : 27 ม.ค. 2564 เวลา : 04:20:26
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย