คณะผู้บริหาร

จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 391
ทั้งหมด : 3,293,729

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคระดับท้องถิ่น

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.

มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคระดับท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางในการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงผ่อนคลายมาตรการ ที่เริ่ม ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

โดยมี นายเลิศศักดิ์ พิพิธภัณฑ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้วันที่ : 2 ก.พ. 2564 เวลา : 04:28:34
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย