คณะผู้บริหาร

จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 180
ทั้งหมด : 3,334,409

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : การส่ง-มอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงและนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.

บรรยากาศการส่ง-มอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงและนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง

🎯วันนี้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) 2 เขตเลือกตั้ง จำนวน 4 หน่วยเลือกตั้ง รับหีบบัตรเลือกตั้ง อุปกรณ์และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง ซึ่งในวันนี้ นายเลิศศักดิ์ พิพิธภัณฑ์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นายกูดนัย ราเหม รองปลัดเทศบาล คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกำแพง และเจ้าหน้าที่ ร่วมในการควบคุมการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง อุปกรณ์และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง เป็นด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงและนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงปฏิบัติงานในการเลือกตั้งเป็นไปด้วยดีวันที่ : 7 เม.ย. 2564 เวลา : 11:50:16
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย