คณะผู้บริหาร

จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 197
ทั้งหมด : 3,334,426

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง

วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น.

เริ่มเปิดหน่วยเลือกตั้งฯ

บรรยากาศ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ณ หน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 2 เขต ซึ่ง เขตที่1 โรงเรียนอนุบาลละงู และเขตที่2 มัสยิดกลางกำแพงวันที่ : 7 เม.ย. 2564 เวลา : 11:51:37


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย