จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 552
ทั้งหมด : 2,689,435

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : เทศบาลปิดทองหลังพระ สืบสานแนวทางพระราชดำริ

ด้วยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ได้จัดประชุมวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการ เทศบาลปิดทองหลังพระสืบสานแนวทางพระราชดำริ  ในระหว่างวันที่  26 – 28  กุมภาพันธ์  2553    อิมแพ็ค เมืองทองธานี  กรุงเทพฯ  ในการประชุมดังกล่าว  จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชนโดยรวมจึงให้เทศบาลทุกแห่งได้พิจารณาเชิญชวนบุคลากรของเทศบาล  คณะกรรมการชุมชน  และประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าววันที่ : 31 มี.ค. 2553 เวลา : 13:08:54
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย