จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 309
ทั้งหมด : 3,448,955

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : สัมนาออนไลน์ผ่านระบบ zoom เกี่ยวกับเกณฑ์การสมัครและเตรียมเอกสารเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปก

วันที่ 28 เมษายน 2564

เทศบาลตำบลกำแพง เข้าร่วมสัมนาออนไลน์ หัวข้อ "การพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเกณฑ์การสมัครและเตรียมเอกสารเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2564 ทางแอปพลิเคชั่นซูม (Application Zoom)



วันที่ : 29 เม.ย. 2564 เวลา : 13:58:30
















แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย