จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 1,330
ทั้งหมด : 3,419,898

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2464

วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.

มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2464

โดยนายกเทศมนตรี นายวิชิต แซ่ลิ่ม แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 11 พ.ค. 2564 เวลา : 15:49:27


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย