จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 1,337
ทั้งหมด : 3,419,905

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : การวางจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ รุกล้ำที่สาธารณะ เลยเวลาจุดผ่อนผัน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. มีการบูรณาการร่วมระหว่างงานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกำแพง ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรละงู เพื่อลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพง ในการประชาสัมพันธ์ แจ้งประกาศ ให้ทางเจ้าของร้าน หรือพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ ที่วางจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ รุกล้ำที่สาธารณะ เลยเวลาจุดผ่อนผัน 10.00 น. นั้น ให้ดำเนินการยกหรือเก็บสินค้ามาวางในขอบเขตร้านค้าของท่านเท่านั้น

หากมีผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามฐานความผิดที่ได้กระทำละเมิดตามพระราชบัญญัติรักษความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2 พ.ศ.2560

จึงขอความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้า ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อตลาดสด จะได้เป็นตลาดที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และน่าซื้อต่อไปวันที่ : 18 พ.ค. 2564 เวลา : 14:48:28
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย