จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 1,346
ทั้งหมด : 3,419,914

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2567)

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น

เทศบาลตำบลกำแพง มีการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข และ แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2567) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง ชั้น2วันที่ : 28 พ.ค. 2564 เวลา : 09:19:18


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย