จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 931
ทั้งหมด : 2,799,812

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : รับโล่และร่วมกิจกรรมวันอนามัยโลก ปี 2553
       เทศบาลตำบลกำแพง ได้สมัครเข้าร่วมเป็น 1 ใน 1000 เมืองระดับโลก ในโอกาสการเฉลิมฉลองวันอนามัยโลก 1000 เมือง 1000 ชีวิต พิทักษ์คุณภาพชีวิตคนเมือง และในวันที่  7 เมษายน 2553 นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปร่วมในกิจกรรมรณรงค์วันอนามัยโลก ปี 2553 และรับมอบโล่ จากนายจุรินทร์  ลักษณวิศิษณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมไพจิตร   ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ : 12 เม.ย. 2553 เวลา : 14:00:41
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย