จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 238
ทั้งหมด : 3,448,884

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : การมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

การมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19

โดยจะแบ่งรับของออกเป็น 2 วัน ดังนี้

วันที่ 16 มิถุนายน 2564

ช่วงเช้า (เวลา 09.30-11.30 น.) ได้แก่ ชุมชนขนมจีน และชุมชนบ้านออกพัฒนา

ช่วงบ่าย (เวลา 13.30-16.30 น.) ได้แก่ ชุมชนตลาดสดพัฒนา และ ชุมชนเทศบาล6

วันที่ 17 มิถุนายน 2564

ช่วงเช้า (เวลา 09.30-11.30 น.) ได้แก่ ชุมชนนาโต๊ะพ่อ และ ชุมชนประชาบำรุง

ช่วงบ่าย (เวลา 13.30-16.30 น.) ได้แก่ ชุมชนเทศบาล1 และ ชุมชน 8-9 สัมพันธ์วันที่ : 18 มิ.ย. 2564 เวลา : 09:21:56
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย