จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 254
ทั้งหมด : 3,448,900

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

(28 มิถุนายน 2564) เวลา 09.30 น.

มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ

จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติมครั้งที่ 7 พ.ศ.2564

เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี 2564, จัดทำงบประมาณรายจ่าย ปี 2565 และเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นวันที่ : 1 ก.ค. 2564 เวลา : 14:30:30
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย