จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 348
ทั้งหมด : 3,448,994

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยการทำหมันสุนัขจรจัดในเขตเทศบาล

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2564) กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลกำแพง ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอ ลงพื้นที่ทำหมันสุนัขจรจัดในเขตเทศบาล ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าวันที่ : 5 ก.ค. 2564 เวลา : 15:11:53


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย