จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 871
ทั้งหมด : 3,996,786

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคระดับท้องถิ่น

วันนี้ ( 14 ก.ค. 2564) เวลา 09.30 น.

มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคระดับท้องถิ่น

เพื่อหาแนวทางป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วันที่ : 15 ก.ค. 2564 เวลา : 11:16:43
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย