จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 187
ทั้งหมด : 3,448,833

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยสอง

(12 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.30 น.

เทศบาลตำบลกำแพง ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยสอง

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 15 ก.ค. 2564 เวลา : 11:21:09
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย