จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 940
ทั้งหมด : 2,799,821

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เทศบาลตำบลกำแพง

เทศบาลตำบลกำแพง กำหนดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เทศบาลตำบลกำแพง ในระหว่างวันที่ 24 -25 เมษายน 2553    หน้าถ้ำโฮมสเต (ถ้ำเจ็ดคต)  อำเภอละงู เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชนให้แก่คณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 26 เม.ย. 2553 เวลา : 09:32:17
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย