จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 440
ทั้งหมด : 3,622,615

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการคณะทำงานและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ป

วันที่ 26 สิงหาคม 2564

เทศบาลตำบลกำแพง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการคณะทำงานและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ประจำปี 2564วันที่ : 26 ส.ค. 2564 เวลา : 15:23:30


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย