จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 1,025
ทั้งหมด : 3,996,941

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : อบรมออนไลน์ (On-line Training) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนคาร์บอนต่ำ

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น

มีการอบรมออนไลน์ (On-line Training) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างความตระหนักในการดำเนินการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนคาร์บอนต่ำ ซึ่งจะมีหน่วยงานร่วม ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ , องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) , สถาบันวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผ่านระบบ Zoom Meetingวันที่ : 31 ส.ค. 2564 เวลา : 11:32:09
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย