จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 927
ทั้งหมด : 3,996,842

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : มอบรางวัลองค์กรดีเด่น ให้กับชมรมตลาดนัดเย็นเย็น พร้อมทั้งมอบป้าย Street Food Good Health พื้นที่ตลาดเย็

วันที่ 9 กันยายน 2564

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ภาคใต้ ได้มอบรางวัลองค์กรดีเด่น ให้กับชมรมตลาดนัดเย็นเย็น พร้อมทั้งมอบป้าย Street Food Good Health พื้นที่ตลาดเย็น เย็น และตลาดนัดวันพุธ



วันที่ : 13 ก.ย. 2564 เวลา : 09:07:42


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย