จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 738
ทั้งหมด : 3,568,428

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถาน

29 กันยายน 2564

นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น

สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกำแพง ร่วมให้การต้อนรับ นายเทิดศักดิ์

สุระภินันท์ เลขานายกฯ อบจ.สตูล พร้อมคณะ ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค

(ถุงยังชีพ) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลกำแพง ณ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 30 ก.ย. 2564 เวลา : 08:42:11
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย