จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 412
ทั้งหมด : 3,622,587

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : นิทรรศการ

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.
นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง มอบหมาย นายกูดนัย ราเหม รองปลัดเทศบาลตำบลกำแพง นางสาวสุพัตรา ทองฉาย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลกำแพง เข้าร่วมชมนิทรรศการ "กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564" ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ซึ่งจะได้พบกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ได้แก่ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบหมักก๊าซชีวภาพ เตาชีวมวล และหัวครอบแก๊สประสิทธิภาพสูง และแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูลวันที่ : 18 ต.ค. 2564 เวลา : 11:19:33
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย