จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 432
ทั้งหมด : 3,622,607

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลกำแพง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 โดย นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ ฮัมดาหลี รองนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง นางวราภรณ์ ประพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ประธาน/รองประธานสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกำแพง ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลละงู วัดอาทรรังสฤษฎิ์ และมัสยิดกลางกำแพง โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้และจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 สถานที่ ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง โรงเรียนอนุบาลละงู วัดอาทรรังสฤษฎ์ และมัสยิดกลางกำแพงวันที่ : 18 ต.ค. 2564 เวลา : 11:21:25
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย