จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 430
ทั้งหมด : 3,622,605

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ลงทะเบียนรับชุดตรวจโควิด (Antigen Test Kit : ATK)

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.

เทศบาลตำบลกำแพง มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทุกท่าน สามารถลงทะเบียนรับชุดตรวจโควิด (Antigen Test Kit : ATK) โดยผ่าน Application กระเป๋าตัง ซึ่งสนับสนุนโดย สสจ.สตูลและศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ( โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ) ณ เต้นอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพงซึ่งการสนับสนุนชุดตรวจโึควิด (ATK ) นี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภคในการจับจ่ายซื้อของต่อไปวันที่ : 20 ต.ค. 2564 เวลา : 11:42:51
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย