จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 461
ทั้งหมด : 3,622,636

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.

เทศบาลตำบลกำแพง มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566-2570) จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติมครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 และจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาลวันที่ : 21 ต.ค. 2564 เวลา : 16:17:46


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย