จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 494
ทั้งหมด : 3,622,669

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองบ้านพรุ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.

นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศบาลตำบลกำแพง มอบหมายให้นายสุวัฒน์ ฮัมดาหลี รองนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เพื่อที่จะนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานราชการขององค์กรต่อไปวันที่ : 26 ต.ค. 2564 เวลา : 13:50:51
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย