จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 442
ทั้งหมด : 3,622,617

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : รับมอบเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ 26 ตุลาคม 2564

นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง เข้ารับมอบเกียรติบัตร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยกระบวนการ

มีส่วนร่วม เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูลวันที่ : 26 ต.ค. 2564 เวลา : 14:31:08
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย