จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 459
ทั้งหมด : 3,622,634

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลกำแพง มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 และร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลกำแพง ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 29 ต.ค. 2564 เวลา : 14:58:52


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย