จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 800
ทั้งหมด : 3,686,997

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.

นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง เป็นประธานการประชุม "คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 30 ธ.ค. 2564 เวลา : 08:56:02


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย