จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 979
ทั้งหมด : 2,799,860

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : การแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี

การแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2553 ในวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2553 ณ เทศบาลตำบลกำแพง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนในชุมชน 3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ ประเภทกีฬาในการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 - ฟุตบอลเยาวชนชาย 7 คน - วอลเลย์บอลประชาชนชาย / หญิง อายุ 15 ขึ้นไป - เปตองเยาวชน ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 14 ปี - เปตองประชาชนทั่วไป ชาย / หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป - กีฬาพื้นบ้านต่าง ๆ อีกมากมายวันที่ : 11 พ.ค. 2553 เวลา : 10:17:10
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย