จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 925
ทั้งหมด : 2,799,806

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : วันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท

วันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 มีการจัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกแก่ผู้มาใช้บริการวันที่ : 12 พ.ค. 2553 เวลา : 11:43:20
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย