จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 262
ทั้งหมด : 2,867,815

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลกำแพงรับรางวัลรองชนะเลิศ1
นายสมหมาย สมศักดิ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลกำแพง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นสถานธนานุบาลดีเด่น


วันที่ : 15 มิ.ย. 2553 เวลา : 10:44:09
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย