จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 960
ทั้งหมด : 2,799,841

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ LA21 เครือข่าย 4 ภาค
เทศบาลตำบลกำแพงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ LA21 เครือข่าย 4 ภาค โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2553 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวักนครยานก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่าย LA21 และพหุภาคีที่ดำเนินโครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ได้ร่วมกันกำหนดทิศทางแผนการดำเนินงานในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีพลัง และช่วยเหลือพึ่งพากันระหว่างพื้นที่ รวมถึงเกิดการขยายเครือข่ายและแนวคิดไปยังพื้นที่อื่นบริเวณใกล้เคียง

วันที่ : 28 มิ.ย. 2553 เวลา : 14:28:06
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย