จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 195
ทั้งหมด : 3,889,441

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรรม

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.

นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ ฮัมดาหลี รองนายกเทศมนตรี นางวราภรณ์ ประพรหม รองนายกเทศมนตรี นายเลิศศักดิ์ พิพิธภัณฑ์ ปลัดเทศบาล นายกูดนัย ราเหม รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลกำแพง เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชนทุ่งใหญ่สารภีโมเดล ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับจังหวัดสตูล และหน่วยงานในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล 37 หน่วยงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูลวันที่ : 25 มี.ค. 2565 เวลา : 09:26:03


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย