จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 139
ทั้งหมด : 3,889,385

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา ด้านสิ่งแวดล้อม

#ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา ✅ด้านสิ่งแวดล้อม

................................................................................

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เทศบาลตำบลกำแพง โดย นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา จังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายกูดนัย ราเหม รองปลัดเทศบาลตำบลกำแพง นายณตฤณ เพ็ชรมี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวสุพัตรา ทองฉาย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายสุกรี โสะนุ้ย นักวิชาสุขาภิบาลชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตำบลกำแพง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ด้านสิ่งแวดล้อม" เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา เพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจ และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

📸📝ภาพ/ข่าว :

#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

#งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 25 มี.ค. 2565 เวลา : 10:18:47


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย