จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 966
ทั้งหมด : 2,799,847

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะ

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกำแพง อาสาสมัครสาธารณสุข และคณะกรรมการชุมชน จำนวน 17 คนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน เทศบาลปริก ระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2553 ณ เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาวันที่ : 29 ก.ค. 2553 เวลา : 15:56:12


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย