จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 206
ทั้งหมด : 3,889,452

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนกำแพง

วันที่ 31 มีนาคม 2565

เทศบาลตำบลกำแพง ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกำแพงวันที่ : 31 มี.ค. 2565 เวลา : 14:27:42


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย