จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 188
ทั้งหมด : 3,889,434

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการให้ความรู้ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กรของเท

วันที่ 23 ธันวาคม 2564

เทศบาลตำบลกำแพง นำโดย นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการให้ความรู้ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กรของเทศบาลตําบลกำแพง ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกำแพง
ในหัวข้อบรรยาย
- คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
- หลักความคุ้มค่า และการดำเนินงานขององค์กรให้เกิดความโปร่งใส
-หลักเกณฑ์ในการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 4 เม.ย. 2565 เวลา : 12:17:45
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย