จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 203
ทั้งหมด : 3,889,449

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบคาร์บอนต่ำในระดับคลัสเตอร์ของเทศบาลตำบลกำแพง

วันที่ 7 เมษายน 2565

เทศบาลตำบลกำแพง ร่วมประชุมออนไลน์ รายงานความก้าวหน้า

"การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น" การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบคาร์บอนต่ำในระดับคลัสเตอร์ของเทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 7 เม.ย. 2565 เวลา : 11:37:03


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย