จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 638
ทั้งหมด : 3,827,115

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เสริมสร้างความมั่นคง และสังคมสันติสุข

วันนี้ (8 เม.ย. 65) นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง เข้าร่วม

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เสริมสร้างความมั่นคง และสังคมสันติสุข โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่มัสยิดกลางกำแพง เพื่อเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาและส่งมอบอินทผาลัม เพื่อแสดงความปรารถนาดีในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 โดยมีอิหม่าม ผู้นำศาสนา และผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้แทนรับมอบวันที่ : 8 เม.ย. 2565 เวลา : 11:15:05


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย